Djelatnici - TASK d.o.o.

Molimo da se prijavite da bi mogli vidjeti email adrese naših djelatnika. Prijava
 
Ime i prezime Radno mjesto Email adresa
mr.sc. Nenad Težak, dipl.inf. Direktor
Mario Ranogajec, dipl.oecc. Direktor
mr.sc. Anica Ister Težak, dipl.inf. Član Uprave
Ivanka Ranogajec, dipl.inf. Član Uprave
Liljana Putarek, dipl.oecc. Projektant inf. sustava
Božo Habunek, dipl.oecc. Projektant inf. sustava
Tatjana Vlah, dipl.ing.mat. Projektant inf. sustava
Marina Vuk, dipl.inf. Projektant inf. sustava
Darko Gredelj, informatičar Projektant inf. sustava
Mario Golubić, dipl.inf. Projektant inf. sustava
Hampl Tomislav, dipl.inf. Projektant inf. sustava
mr.sc. Nenad Tretinjak, dipl.inf. Projektant inf. sustava
Milivoj Ptiček, dipl.inf. Organizator-programer
Damir Bednjanić Organizator-programer
Neven Milek, dipl.inf. Programer
Srečko Muvrin Informatičar
Sanja Kereša Poslovna tajnica
Nensi Kovačić Poslovna tajnica
Copyright © 1992.-2018. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Izjava o zaštiti osobnih podataka