Upravljanje ljudskim resursima

Kadrovska evidencija

 • evidencija matičnih podataka o radniku u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • evidencija podataka o prijavi i odjavi radnika
 • praćenje ugovora o radu, promjena radnih mjesta i promjena pozicije u organizacijskoj strukturi
 • evidencija članova obitelji (dječji darovi, osigurane osobe i dr.)
 • evidencija podataka o prethodnim zaposlenjima s kontrolom staža
 • evidencija stručnog obrazovanja, stručnih ispita, licenci, specijalizacija i sl.
 • evidencija zdravstvenih i sanitarnih pregleda
 • evidencija radnih dozvola
 • evidencije vezane uz zaštitu na radu
 • izračun broja dana godišnjeg odmora, ispis rješenja, planiranje evidencija godišnjih odmora
 • mogućnost automatskog generiranja dokumenata kadrovske evidencije na osnovi predloška u Word-u (ugovor o radu, aneks ugovora, rješenje o raskidu radnog odnosa, razne druge potvrde i rješenja)
 • matična knjige, statistički i drugi izvještaji o ljudskim resursima
 • mogućnost odjave radnika bez utjecaja na obračun plaće
 • kalkulator staža
 • evidencija podataka o osobama koje nisu u radnom odnosu, ali obavljaju neki posao u tvrtki u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • integracija s modulima Evidencija radnog vremena, Obračun plaća, Obračun honorara, Putni nalozi i Upravljanje voznim parkom i službenim putovanjima.

Obračun plaća

 • evidencija matičnih podataka o radniku potrebnih za obračun plaće
 • evidencija rada radnika s odgovarajućim kontrolama
 • mogućnost preuzimanja podataka o radu iz modula Evidencija radnog vremena
 • evidencija bolovanja
 • evidencija obustava, osiguranja i neoporezivih primitaka
 • obračun kredita s deviznom klauzulom
 • maksimalna fleksibilnost u obračunu plaće (koeficijenti, satnice, bodovi, bruto iznos, neto iznos, prosjeci i dr.)
 • obračun doprinosa za službeni put u inozemstvo
 • svi izvještaji potrebni za obračun i isplatu plaće
 • automatski obuhvat podataka, kontrola, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje, specifikacijama za banke, IP karticama
 • izvještaji na godišnjem nivou ili za razdoblje (IP obrazac, GOD obrazac, RAD-1 obrazac, karton radnika, potvrda o plaći, lista zarada, izvještaji za HZZMO, statistički izvještaji i dr.)
 • automatsko kontiranje troškova plaće u Finacijsko knjigovodstvo.

Obračun drugog dohotka

 • evidencija matičnih podataka o primateljima honorara
 • mogućnost obračuna svih vrsta honorara (naknada) od samostalnih i povremenih samostalnih djelatnosti
 • maksimalna fleksibilnost u obračunu honorara
 • ispis svih izvještaja potrebnih za obračun i isplatu honorara
 • automatski obuhvat podataka, kontrola, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje
 • izvještaji na godišnjem nivou ili za razdoblje (potvrda o isplatama naknada i dr.)
 • automatsko kontiranje troškova honorara u Finacijsko knjigovodstvo.

Evidencija radnog vremena

 • brzo i jednostavno evidentiranje dnevnog rada i odsustva s rada u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu evidencije o radnom vremenu
 • pregled odstupanja dnevne i mjesečne satnice po radnicima od planirane
 • izvješćivanje o dnevnom izvršenju rada i odsustvima s rada
 • preraspodjela radnog vremena
 • podaci o radnicima čitaju se iz WinTask Kadrovske evidencije
 • podaci o dnevnom radnom vremenu mogu se automatski preuzeti u WinTask Obračunu plaća
 • mogućnost vođenja evidencije na dislociranim lokacijama.

Copyright © 1992.-2020. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Izjava o zaštiti osobnih podataka