06.11.2018 0:00

eRačun u WinTask poslovnom informacijskom sustavu

Izglasan je Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, (NN 94/2018) - pripremite se na vrijeme!

Hrvatski sabor je 12.10.2018. godine izglasao "Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi", NN 94/2018. kojim se za javne i sektorske naručitelje uvodi obaveza zaprimanja eRačuna u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018. godine, te obveza izdavanja eRačuna u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.  Uvođenje obveznog eRačuna u javnu nabavu osim za izdavanje računa prema javnim naručiteljima, potaknut će i razmjenu eRačuna između poslovnih subjekta u privatnom sektoru čime će se ostvariti i značajne uštede u cjelokupnom gospodarstvu.

Želimo Vas podsjetiti da smo u naš WinTask poslovni informacijski sustav integrirali opciju slanje eRačuna putem servisa Moj-eRačun i FINA e-Račun. Osim što je razmjena računa elektronskim putem brža i sigurnija, slanje računa u elektronskom obliku smanjuje troškove pripreme i slanja računa, poput troškova ispisa, omotnica i poštanskih usluga. eRačun je pravno usklađen sa svim zakonskim propisima, a svaki eRačun je ovjeren FINA aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom.

Uz našu stručnu podršku, pripremite se na vrijeme za najavljene promjene.
 
 

Copyright © 1992.-2020. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Izjava o zaštiti osobnih podataka