Osnovni podaci - TASK d.o.o.

TASK d.o.o. informacijski sustavi
Hrašćica, Nikole Tavelića 13
HR - 42000 Varaždin

tel. +385 42 209 900
fax. +385 42 209 901
 
OIB: 17543572349
MB: 0179582
IBAN: HR 1124840081100223524
 
Članovi uprave
mr.sc. Nenad Težak, dipl.inf.
Mario Ranogajec, dipl.oecc.
mr.sc. Anica Ister Težak, dipl.inf.
Ivanka Ranogajec, dipl.inf.
 
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak: 7:00 - 16:00

Djelatnost
Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
Copyright © 1992.-2018. TASK d.o.o. All Rights Reserved